Biz Kimiz

MİSYONUMUZ

Biz hem birey hem de takım halinde, profesyonel eğitimci olarak davranmanın öğrencilerimizle dürüst ilişki kurmanın çok yönlü düşünmenin, yaratıcı olmanın, yeterliklerimizi geliştirecek cesareti taşımanın yeteneklerimizle, başarı ve gelişimlerimizle farkına varılmanın özgürce bilimsel bilgiyi sunmanın bilinciyle yola çıktık.

 

VİZYONUMUZ

Eğitim verdiğimiz işletmelerin uzun vadede, eğitim hizmetleri açısından örgüt dışı kaynaklara bağımlılıktan kurtularak "öğrenen organizasyon" olmalarını hedef alıyoruz. 

 

DEĞERLERİMİZ

İnsanlar

İnsanlarımız, katılımcılarımız, eğitimcilerimiz bizim gücümüzdür. Yaratıcılığımızın kaynağı, şerefimiz, can damarlarımızdır.

Saygı

Tüm insanlarımız kurumumuz için katkıda bulunur. Birbirimizle ve doğayla olan ilişkilerimizde saygı,dürüstlük temeldir.

Açıklık

Eğitim sürdürdüğümüz alanlardaönerilere ve eleştirilere daima açığız.

Gerçek

Bilgi elde etmeye çalışırken gerçekleri araştırırız. Kesin ve değişmez gerçek diye bir şey olmadığını biliyoruz. Davranış bilimlerinde değişik görüş ve anlayışlar vardır. Verdiğimiz eğitimlerde, hizmet sunarken daima dogmalara karşı olduğumuzu ortaya koyarız. Gerçek eğitim sanatı bilimsel bilginin insani uygulamalarını temel alır.

Dürüstlük

Eğitimlerimizde katılımcıların duymak istediğini değil,bilimsel temelli bilginin dediğini dile getiririz. Salt kişiler mutlu olsun diye toplumsal ve doğa gerçeğini yadsıyarak hizmet sunmaktan uzak dururuz.

Profesyonellik

Eğitimde program geliştirmenin temelini oluşturan hedef belirleme, yöntemi uygulama, ölçme-değerlendirme ilkelerinden ödün vermeyiz. Eğitim uygulamalarında sonuçlarla bu sonuçlara ulaşmak için kullanılan araçlar bir bütündür, birbirinden ayrı düşünülemez. 

Katılımcılarımıza belli becerileri öğretmek için giriştiğimiz çabalarda, bu becerilerin öncelikle tarafımızdan ortaya konması bir sorumluluktur.

BELGELERİMİZ

Belge 1
Belge 2
Belge 3
Belge 4
Belge 5
Belge 6