Kelebek Etkisi

 

 

Edward N. Lorenz ‘ın Kelebek Etkisi Teorisi’ ne göre, bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen isimdir ‘’Kelebek Etkisi’’. Teori, yeryüzünün herhangi bir noktasında meydana gelen önemsiz küçük olayların etkisinin birbirini tetikleyerek yeryüzünün diğer ucunda büyük etkiler yaratacağı görüşünü taşımaktadır.

Tüm organizasyonlar atacakları küçük adımlarla kelebek etkisi yaratarak sosyal, ekonomik ve çevresel bağlamda gelecek nesiller için sürdürülebilir bir dünya bırakma imkanına sahiptirler. Organizasyonların bakış açıları doğrultusunda alacakları aksiyonlar ya da erteleyecekleri faaliyetler dünyamız için bir fırtına etkisi yaratacağı gibi gelecek nesiller için güneşli günlere de sebep olabilir.

 

Kelebek Etkisi felsefesiyle çıktığımız bu yolda...