ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

  • Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
  • Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
  • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması
  • Geçici Faaliyet Belgesinin alınması
  • Atık Yönetimi (Ambalaj Kod ve Şifre, Atık Yağ Beyanı, Tehlikeli Atık Kod ve Şifre, Tehlikeli Atık Yönetim Planı, Ambalaj Atıkları Eylem Planı )
  • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması
  • Tesislerin Çalışmasının Çevre Kanunu ve Bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Giren Yönetmeliklere Uygunluğunun Kontrolü
  • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin tespit edilmesi ve raporlanması
  • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Bilgilendirici Eğitimlerin Verilmesi
  • Çevre Mevzuatları Kapsamında Tesis Çalışanlarına Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi