İŞLEME LİSANSI

  • Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme
  • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
  • Tanker Temizleme
  • Hurda Metal
  • İşleme
  • Atık Kabul Tesisi