ACİL DURUM YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 11’de belirtilen zorunluluk ve İşyerlerindeki Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik gereği Acil Durum Planlarının hazırlanması,
  • Acil Durum ve Yangın Risk Değerlendirmesi
  • Acil Durum ve Yangın Eğitimleri
  • Acil Durum Denetimleri
  •  Acil Durum Tatbikatları