EĞİTİM HİZMETLERİ

EĞİTİMLERİMİZİN TEMEL DEĞERLERİ

  • Katılımcılarımızın mutluluğu,
  • Katılımcılarımızın eğitimlerimizde edindikleri bilgi ve davranışları üst düzey bir motivasyonla işlerine taşımalarıdır.

Eğitim sırasında katılımcı motivasyonu için temel zorunluluk olan;

  • Yöntemden taviz vermemeye,
  • Kavram öğretim ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya,
  • Yapılan açıklamaları örnek karşılaştırma, istatistiklerle desteklemeye,
  • Eğitimin süresine bakılmaksızın katılımcıları soru, örnek olay gibi uygulamalarla eğitime katmaya,
  • Katılımcıların görsel, işitsel ve dokunsal öğrenme özelliklerini göz önünde bulundurarak yetişkin eğitiminin gereklerini yerine getirmeye,
  • Katılımcıların ortaya koydukları davranışları geri bildirim ve pekiştireçlerle kalıcı kılmaya,
  • Eğitim sonrası gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme tekniklerine bağlı analizler doğrultusunda davranış boyutunda katılımcı eksikliklerini gidermeye,

yönelik önlemleri almaya

SÖZ VERİYORUZ...