İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
  • Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri
  • Elle Kaldırma ve Taşıma
  • Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
  • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
  • Ekranlı Araçlarla Çalışma
  • Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
  • İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması
  • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
  • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü
  • Tahliye ve Kurtarma
 • Davranışsal İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Risk Değerlendirme
 • İSG Kurul Üyeleri
 • İşim, Sağlığım, Davranışlarım
 • Acelecilik ve İşaret Dili
 • Kaza / Olay Analizi
 • EKED Etiketleme-Kilitleme
 • Hijyen
 • İş Makinaları Kullanımında Güvenlik
 • Acil Durum Yönetimi
 • El Aletlerinin Güvenli Kullanımı
 • Elektrikli Çalışmalarda Güvenlik
 • Basınçlı Kapların Güvenli Kullanımı
 • Kimyasallarla Güvenli Çalışma
 • Kaldırma Operasyonlarında Güvenlik
 • Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma
 • Yüksekte Güvenli Çalışma
 • Uygulamalı Yangın Söndürme
 • İş İzin Sistemi