SERTİFİKALI İLK YARDIM EĞİTİMLERİ

SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ

Süre : 16 saat

Firma çalışanlarınızın kazalarda veya hastalıklarda, ilk yardım uygulamaları yönünden yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilmeleri amacıyla, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında düzenlenir. (22.05.2002 / 24762 - 18.03.2004 / 25406 Tarih ve sayılı Resmi Gazete)

Katılımcıların sertifika alabilmeleri için Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Md.’lüğü tarafından yapılan bilgi ve beceri testlerinden %85 başarı kriterine ulaşmaları gerekmektedir.

Sınavda başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı Kimliği ve Sertifikası verilmektedir, Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır.