EKED EĞİTİMİ

  • Kilitleme-Etiketleme Yetkilendirme Eğitimi’nin verilmesi
  • Görsel Kilitleme-Etiketleme Talimatı’ nın hazırlanması, eğitiminin verilmesi