EKED SiSTEMİ NEDİR?

Amerika’ da yaygın bir şekilde uygulanan OSHA standardının 1910.147 direktifi gereği firmalarda tehlikeli enerjinin kontrolü sağlanmalıdır. Bu kontrol de ancak  LOTO (EKED) çalışması ile mümkün olmaktadır.

Yankı Ailesi olarak amacımız, tüm Türkiye’ de LOTO çalışmasını yaygınlaştırmak,   bu çalışmayı kurum kültürü haline getirmektir. Özellikle elektrik bakım, mekanik bakım veya üretim departmanlarında çalışan arkadaşları eğitimle bilinçlendirerek ve daha sonra uygulama aşamasında onları da bu projeye dahil ederek tehlikeli enerji kaynaklı iş kazalarını minimuma indirmek LOTO çalışmasının hedefi olacaktır.

Yankı Eğitim Danışmanlık,  Masterlock ürünlerinin  Türkiye Distribütörü’ dür.