OSGB HİZMETLERİ

 • İş Güvenliği Uzmanı Desteği
 • İşyeri Hekimi Desteği
 • Diğer Sağlık Personeli Desteği
 • Çalışma Ortamı Gözetimi konusunda Rehberlik
 • Sağlık Gözetimi Uygulamaları ve Rehberlik
  • İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayenesi Hizmetleri
  • Sağlık Tetkikleri Hizmetleri
  • Maruziyet Takibi
  • Hijyen Takibi
 • Risk Değerlendirme
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerine Karşı Koruyucu, Önleyici ve Düzeltici Faaliyet Önerileri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Planlanması
 • Acil Durum Organizasyonu, Eylem Planı ve Tatbikatları
 • İlgili Diğer Birim, Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Bilgilerin ve Çalışma Sonuçlarının Kayıt Altına Alınması ve Saklanmasının Sağlanması
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında Hizmet Verdikleri Alanlarda Belirtilen Görevlerin İzlenmesi