İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İş Güvenliği Uzmanı Desteği ve Hizmetleri

 • Rehberlik
  • İşyeri Tasarımında
  • İşin Planlanması, Organizasyonu ve Uygulanmasında
  • Kişisel Koruyucu Donanımlar ile ilgili
  • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenlerinin Araştırılması ve Alınacak Önlemler Konusunda
  • Ramak Kala’ ların Nedenlerinin Araştırılması ve Alınacak Önlemler Konusunda
 • Çalışma Ortamı Gözetimi
  • Periyodik Bakım, Kontrol ve Ölçümlerin Planlanması ve Uygulamaların Kontrolu
  • Acil Durum Planlamasına Destek ve Eğitim ve Tatbikatların Yapılmasının Takibi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Planlaması, Uygulaması ve Takibi
  • Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
  • Çalışanlara Yönelik Bilgilendirme Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Takibi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları ile Çalışma İzin Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulamasının Kontrolu
  • Bakanlıkça Belirlenecek Konularla İlgili Bilgilerin  İSG KATİP’ e Bildirilmesi
 • İlgili Birimlerle İşbirliği
  • Çalışan Temsilcileri ve Destek Elemanları ile İşbirliği
  • İSG Talimatları ile Çalışma İzin Prosedürlerinin Hazırlanmasına Destek
  • İSG Kurulu ile İşbirliği
  • Birlikte Çalışma Ortamı Ölçümlerinin Önerilmesi ve Sonuçlarının Takibi
  • İşyeri Hekimiyle Yıllık Çalışma Planı Hazırlanması
  • İşyeri Hekimiyle Birlikte İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarıyla İlgili Değerlendirme Yapılması, İnceleme ve Araştırma Yaparak Gerekli Önleyici Faaliyet Planlarının Hazırlanması ve Uygulamaların Takibi