İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

 • İşyeri Hekimi Desteği
 • Diğer Sağlık Personeli Desteği
 • İş Sağlığı Risk Değerlendirmesi
 • Çalışma Ortamı Gözetimi Konusunda Rehberlik
 • Sağlık Risklerine Karşı Koruyucu, Önleyici ve Düzeltici Faaliyet Önerileri
 • İş Sağlığı Eğitimlerinin Planlaması
 • Acil Müdahale Gerektiren Durumların Belirlenmesi
 • Acil Durum Planının Hazırlanması
 • İlkyardım ve Acil Müdahale Bakımından Yapılması Gereken Uygulamaların Organizasyonu
 • İlgili Diğer Birim, Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği
 • İş Sağlığına İlişkin Bilgilerin ve Çalışma Sonuçlarının Kayıt Altına Alınması ve Saklanmasının Sağlanması
 • Sağlık Gözetimi Uygulamaları ve Rehberlik
  • İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayenesi Hizmetleri
  • Sağlık Tetkikleri Hizmetleri
  • Maruziyet Takibi
  • Hijyen Takibi
 • Risk Asistan Programı üzerinden Takip ve Raporlama Hizmetleri

İşyeri Hekimi Desteği ve Hizmetleri

 • Rehberlik
  • Sağlık Gözetiminde
  • Ortam Gözetiminde
  • İşyeri Tasarımında
  • İşin Planlanması, Organizasyonu ve Uygulanmasında
  • Kişisel Koruyucu Donanım Seçiminde
  • Sağlığı Geliştirici Aktiviteler Tavsiyesinde
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırmalarında
  • İş ile Çalışan Uyumunun Sağlanmasında
  • Çalışma Ortamındaki Stres Faktörlerinden Korunmada
  • Genel Hijyen Şartlarının İzlenmesi ve Denetlenmesinde
  • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenlerinin Araştırılması ve Alınacak Önlemler Konusunda
 • İş Sağlığı Risk Değerlendirmesi
 • Sağlık Gözetimi
  • İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayenesi
  • Sağlık Tetkikleri
  • Maruziyet Takibi
  • Hijyen Takibi
 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
  • İş Sağlığı Eğitimlerinin Planlaması
  • İlkyardım ve Acil Müdahale Hizmetlerinin Organizasyon ve  Eğitim Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Genel Sağlık, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hijyen, Bağımlılık Yapan Maddelerin Zararları, Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Toplu Korunma Yöntemleri Konularında Eğitim Verilmesi
  • Çalışanların İşyerindeki Riskler, Sağlık Gözetimi, Yapılan İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler Konusunda Bilgilendirilmesi
  • Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
 • İlgili Birimlerle İşbirliği
  • Çalışma Ortamı Ölçümlerinin Önerilmesi ve Sonuçlarının Takibi
  • İSG Kurulu ile İşbirliği
  • İSG Bilgi ve Eğitimleri ile İlgili Taraflarla İşbirliği
  • Teknoloji ve Donanım Geliştirilmesi Çalışmalarına Destek
  • Sağlık Kurulu ve Kuruluşları ile İşbirliği
  • İSG Araştırmalarına Destek
  • İSG Talimatları ile Çalışma İzin Prosedürlerinin Hazırlanmasına Destek
  • Yıllık Çalışma Planı Hazırlanmasına Destek
  • Çalışan Temsilcileri ve Destek Elemanları ile İşbirliği
 • Diğer Sağlık Personeli Desteği ve Hizmetleri