RİSK ASİSTAN İSG PROGRAMI

 

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla tasarlanmış ve işyeri ve ortak sağlık ve güvenlik birimi çalışanlarının;

  • işlemlerini kolaylaştıran,
  • zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan,
  • yönetsel kararların alınmasında,
  • önleyici aksiyonların planlamasında

kullanılan web tabanlı bir otomasyon yazılımıdır.